Hvem er jeg?

Jeg er Thomas Grønvoll, spill- og litteraturviter med fokus på dataspill som narrativer og kunstuttrykk. Jeg jobber som seniorrådgiver og spillbyråkrat i Kulturtanken, en fagetat under Kultur- og likestillingsdepartementet, hvor jeg jobber med dataspill som kunst- og kulturuttrykk for barn og unge. (Alle meninger her er mine private og faglige meninger, og representerer ikke min arbeidsgiver).

Jeg har skrevet min mastergrad om narrativer i dataspill, ved Universitetet i Oslo og har forelest om narrativ teori og -design for spillutvikler studenter. I tillegg holder jeg foredrag om dataspill som kunst- og kulturuttrykk, og driver artzinen/kunstmagasinet Critical Reflection, om dataspill som kunst.

Jeg har vært med på å føre i pennen både Spillerom – dataspillstrategi 2020-2022, og Tid for spill – regjeringens dataspillstrategi 2024-2026.